Wikia


Daniels kaart is een handgetekend diagram dat gebruikt wordt door Daniel Faraday en Charlotte Lewis om het Tempest-station op Het Eiland te vinden. ("The Other Woman") Het is onbekend wie de kaart heeft getekend of hoe ze er aan komen.

De kaart bevat het volgende:

  • Het logo van het Tempest-station
  • De letter "C" in een cirkel, waarschijnlijk stelt dat het Kamp voor
  • Drie onbekende gebieden ("Unknown")
  • De letter "H" in een cirkel, wellicht de helikopterlandingsplaats ("Helipad" volgens de bijgevoegde tekst.)
  • De tekst rechtsonder: "8° N, 33° E Follow the river to the east end of the grotto + head due east towards the smaller mountain range. Helipad found just north of mountains." (Ned: 8° N, 33° E volg de rivier naar het oostelijk einde van de grot + ga oostwaards naar de kleinere bergketen. Helipad ligt juist ten noorden van de bergen.)
  • "Possible pass through northern mountains" (Ned: mogelijke pas door de noordelijke bergen".)
  • Twee stukken tekst, één is bedekt door de duim van Daniel, de ander is moeilijk te lezen.

OnregelmatighedenEdit

  • Op geen enkele kaart was voorheen een rivier bij het Kamp op het strand te zien.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki