Wikia


Gerald DeGroot is een van de mede-oprichters van het DHARMA-Initatief en hij is getrouwd met Karen DeGroot.

Voor het DHARMA-InitatiefEdit

Hij studeerde aan de Universiteit van Michigan en hij is gezien in de Orientatie-films van de Zwaan en de Parel.

Oprichten van het DHARMA-InitatiefEdit

In 1970 richtte hij, samen met zijn vrouw, het DHARMA-Initatief op. Het werd financieel gesponserd door Alvar Hanso. Hun doel was een communale onderzoeksamenstelling oprichten waar op grote schaal de wetenschappers en vrij-denkers van rond de wereld onderzoek naar meteorologie, psychologie, parapsychologie, de dierkunde, en elektromagnetisme konden nastreven.

Na het DHARMA-InitatiefEdit

Volgens Thomas Mittelwerk, heeft het DHARMA Initatief gefaald. Wat er uiteindelijk met Karen is gebeurd, is onbekend.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki